HOE SPREEK JE CURRICULUM VITAE UIT

Hoewel de aandacht van de Nederlandse radio en televisie voor dit unieke eenmansproject sindsdien nooit helemaal verdwenen is, heeft Tweehuysen zelf sinds die tijd niet meer in het Nederlands over land en taal gepubliceerd. Begin jaren tachtig was er een kleine golf van belangstelling. Die l aan het eind van het werkwoord is in de loop van de tijd afgesleten, net als de n aan het eind van werkwoorden als lopen in het Nederlands. Binnenkort moet hier echter verandering in komen: Als dat niet zo was, waren al die vluchten illegaal. Als hij in zijn woordenboek een roman citeert om het gebruik van een woord te illustreren, beschrijft hij in zijn overzicht van de literatuur wie de auteur was van de roman en op welke pagina het desbetreffende citaat voorkomt. Dat kunnen we afleiden uit de volgende voorbeelden:

Nu al heeft Tweehuysen een grote hoeveelheid gedetailleerde wegenkaarten van de eilandengroep en bovendien een elektronische kaartenbak vol feiten en weetjes over de literatuur, de economie, het culturele leven en de spoorwegen. Spocanair mag van en naar Schiphol vliegen en een keer per jaar mag een delegatie van de Spokaanse overheid het Nederlandse vliegveld controleren op veiligheid en bestendigheid tegen terroristische aanslagen. In deze godsdienst heerst een taboe op competitie: Maar hoewel de medeklinker verdween, bleef de klemtoon staan. Er komen ook veel leenwoorden uit het Engels. Die problemen zijn opmerkelijk:

Zijn er ooit mensen zo ver gegaan met het maken van een fantasietaal?

Het Spokaans kent niet alleen veel regels, maar ook veel uitzonderingen op regels. Dat niemand anders de taal in de tussenliggende periode geleerd heeft, belet hem niet nog steeds dagelijks met grote precisie en ijzeren consequentie te werken aan zijn jeugddroom. Die man bleek een topambtenaar te zijn bij de Rijksluchtvaartdienst. Trempe Petriy ef mimpit?

  ESSAY ON TUNGABHADRA RIVER IN TELUGU

Hoewel de aandacht van de Nederlandse radio en televisie voor dit unieke eenmansproject sindsdien nooit helemaal verdwenen is, heeft Tweehuysen zelf sinds die tijd niet meer in het Nederlands over land heo taal gepubliceerd.

Wat en hoe in het Spokaans

Meestal maken ze een utopie van hun fantasieland — een utopie waarvan ze zelf bovendien koning zijn. Ze wilden dat het zou gaan over een bizarre fantasietaal, en dat is het Spokaans natuurlijk niet.

Hij heeft er werk van gemaakt. Is het nog wel nodig om Spokaans te leren?

hoe spreek je curriculum vitae uit

In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor het lijdend voorwerp: In de tegenwoordige tijd staat het werkwoord onmiddellijk voor het lijdend voorwerp:. Ik zie het als een echte volwaardige taal. Die problemen zijn opmerkelijk: Ik gebruik die taal, ik denk erin, ik droom erin.

Wat en hoe in het Spokaans

Zelfs het eerste schriftje dat Tweehuysen als twaaljarige jongen volschreef over het Spokaans, heeft hij nog. De grammatica van de taal zat naar mijn mening veel te onlogisch in elkaar. Het oude Spokaans had geen sekseneutrale woorden voor personen. De verklaring voor de vreemde klemtoon op de werkwoorden werd geopperd door een collega na een xurriculum van Tweehuysen.

hoe spreek je curriculum vitae uit

Lisa huilt het currlculum 5? In het Spokaans bestaan constructies die in geen enkele andere taal voorkomen. Het komt niet vaak voor dat andere taalkundigen serieus over het Spokaans nadenken.

  THESIS ON EPISIOTOMY WOUND HEALING

hoe spreek je curriculum vitae uit

Hoewel er een grote katholieke minderheid is, hangen de meeste inwoners nog de traditionele Ergynne-godsdienst aan. Ik zou weleens iemand willen horen die Spokaans spreekt zonder mijn zware Nederlandse accent. De zangeres Mania Kats heeft Spokaanse liederen op haar repertoire staan en vermeldt zelfs op haar curriculum vitae dat ze zich bezighoudt met traditionele Spokaanse muziek.

Lisa het ding huilt. Petriy leest het boek In de verleden tijd staat het werkwoord trempe helemaal achterin de zin: Maar hoewel de medeklinker verdween, bleef de klemtoon staan.

Er zijn wel meer mensen die een land bedenken, en dan soms ook een rudimentair taaltje scheppen voor dat land. In ieder geval heeft Rolandt Tweehuysen het dan voor het nageslacht vastgelegd. Zelfs de enige Nederlander die serieus geprobeerd heeft Spokaans te leren, moet toegeven dat zijn spreek- en luistervaardigheid na tientallen jaren van studie onder de maat zijn.

Het Spokaans doet het op een heel andere manier.

Hij had het opgezet als een leerboek, met lesjes, vertaaloefeningen en opdrachten over de grammatica. En wie weet verschijnt er ook nog een keer een boek over het Spokaans in het Engels.

Alleen de spelling wordt aangepast.